Сервер:

офіційні вимоги 10 CPU / 32 GB RAM / 1 TB SSD / AX51 або AX61 на Hetzner ($20 бонус по рефці)

Встановлення ноди:

Запускаємо скрипт:

. <(wget -qO- [sh.f5nodes.com](<http://sh.f5nodes.com/>)) sui uk 

Вписуємо “y” і натискаємо Enter:

newtype 2022-11-19 at 23.14.49.png

Вибираємо Опцію 3 - “Встановити testnet” і знову тиснемо Enter:

newtype 2022-11-19 at 23.27.41.png

Чекаємо на завантаження і отримуємо повідомлення про успішне встановлення:

newtype 2022-11-19 at 21.57.42.png

Перевіряємо логи:

journalctl -n 100 -f -u suid

<aside> 💭 Приклад логів:

</aside>

Untitled


Перевірити синхроназацію:

Перевірити останній блок мережі:

curl --location --request POST '[<https://fullnode.testnet.sui.io:443/>](<https://fullnode.testnet.sui.io/>)' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"jsonrpc":"2.0", "id":1,"method":"sui_getLatestCheckpointSequenceNumber"}'; echo

Перевірити останній блок вашої ноди:

Powered by Fruition