Сервер:

<aside> 📎 CX11 on Hetzner

</aside>


Завантажуємо бінарний файл:

curl -sSfL -O <https://github.com/penumbra-zone/penumbra/releases/download/v0.71.0/pcli-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.xz>
unxz pcli-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.xz
tar -xf pcli-x86_64-unknown-linux-gnu.tar
sudo mv pcli-x86_64-unknown-linux-gnu/pcli /usr/local/bin/

Генеруємо гаманець (зберігаємо мнемоніку):

pcli init soft-kms generate

Переглядаємо адресу:

pcli view address

Беремо токени із крану в діскорді

Перевіряємо баланс:

pcli view balance

Запускаємо скрин сесію:

screen -S penumbra

Контрибутимо:

pcli ceremony contribute --phase 2 --bid 100penumbra

Untitled

Виходимо зі скрина за допомогою CTRL+A+D

Powered by Fruition